Kort opsomming van ons voorgestelde benadering om ‘n verhouding met ‘n nuwe/swanger ma te begin

‘n Klein groepie gewillige ma’s ontwikkel ‘n verhouding met ‘n plaaslike kliniek/NGO/kerk/ens. wat swanger en nuwe ma’s kan identifiseer en vra of sy will konnekteer met ‘n ander ma in die gemeenskap om ‘n ondersteunende verhouding te begin (voorlopig slegs vir 4 maande, maar dit kan onbepaald verleng word as die verhouding goed ontwikkel). Die idee is om ondersteuning en vriendskap te bied vir ‘n swanger of nuwe ma wat dalk baie jonk is en/of min ondersteuning en hulpbronne het om voor te berei vir die nuwe uiters belangrike rol van ouer. Ekstreme gevalle van verslawing en dwelmmisbruik sal baie moeilik wees vir leke om te hanteer en moet dus eerder vermy word. Ondersteuning kan beteken:

  1. Dit kan beteken om tyd en ruimte te skep sodat julle saam kan besin oor die gevoelens, ervarings en bekommernisse wat gepaardgaan met swangerskap en die eerste paar weke van ouerskap.
  2. Dit kan die deel van waardevolle inligting behels wat die ma in staat sal stel om nuwe geleenthede te sien of probleme of uitdagings waarmee sy gekonfronteer kan word.
  3. Maar mees belangrik, is dit om ‘n konsekwente, omgee teenwoordigheid te wees waarop die nuwe ma kan weet sy kan reken tydens die wel en weë van haar nuwe uitdaging as ouer.

Deur die gebruik van die verskafte hulpbronne en riglyne leer die ma’s mekaar ken deur wedersydse biografiese onderhoude wat hul gesprekke lei gedurende die eerste 4 maandlikse ontmoeting (in ‘n publieke spasie aan die begin). Die idee is om hulle te help om hulle verhouding te laat groei verby stereotipes en liefdadigheid om te konnekteer as gelyke weses en vriende. Daar is ook geleentheid om te reflekteer oor wat belangrik is vir hul kinders se ontwikkeling op verskillende stadiums. As die ma wat uitreik na 3 maande voel dat die verhouding gestrem is, is die 4de ontmoeting die laaste een soos beplan, andersins sal sy die nuwe ma vra of sy dit betekenisvol sal vind om met die verhouding aan te gaan na die 4 maande. Hopelik is ‘n nuwe lang termyn verhouding geskep wat nie net tot die voordeel van die huidige kind sal wees nie, maar op verkeie maniere tot voordeel van toekomstige kinders, beide ma’s en hulle families sal wees. Dit is ‘n rede om bly te wees: rondom die welstand van ons kinders is ‘n klein brug gebou om ons verdeelde gemeenskap te konnekteer. Hoe meer van hierdie brûe ons bou, hoe kleiner gaan die kloof tussen ons word met tyd. As die verhouding egter nie voortgaan nie, gee die uitreikende ma vir die swanger/nuwe ma ‘n dokument met inligting wat haar sal help om die ontwikkeling van haar kind gedurende die Eerste 1000 Dae te ondersteun en klein geskenkie vir haar baba gedurende die laaste ontmoeting. Dit is ook belangrik om seker te maak dat sy weet van al die strukture en organisasies in die gemeenskap wat haar verder kan ondersteun.

SUPPORT A MOTHER